Karin Schipper

turkse stijlkamer

Deze installatie was onderdeel van de groeiende groepstentoonstelling ‘cast an eye without a blush’ (zonder blikken of blozen) die te zien was in Stedelijk Museum ‘s Hertogenbosch (SM’s). Het is een vervolg op de groepstentoonstelling op Art Pie Istanbul (onderdeel van de Tuyap Art Fair). De andere deelnemende kunstenaars waren Chris Brans, Klaas Burger, Mark van den Heuvel (grafisch vormgever), Marleen de Puydt, Rieneke de Vries en Germen Zoer.

In Istanbul onderzocht ik de Turkse cultuur door het verzamelen van gekochte en gefotografeerde spullen. In Stedelijk Museum ‘s Hertogenbosch creëerde ik daarmee een Turkse stijlkamer. Ik toonde de Turkse cultuur waarmee ik als toerist in Istanbul kennis had gemaakt. Ik vind stijlkamers een vreemd fenomeen, ze zijn subjectief en zonder clichés cultureel onherkenbaar. Ik vroeg me af of ik ook Turks ben aangezien ik van Turkse spullen hou.

2011